Školení jezdců rally - od 10 hod

30.1.2016
Místo konání akce: Zlín
Naše stanoviště:
Univerzita T. Bati - rozdávání ceníků 2016