Školení jezdců rally - od 10 hod

2.2.2019
Místo konání akce: Zlín
Naše stanoviště:
Univerzita T. Bati - rozdávání ceníků 2019